NO MIX

395,000 vnd

– Giúp tăng kiềm nhanh.
– Cung cấp khoáng chất đậm đặc cho tôm.
– Giúp tôm lột xác đồng loạt, lột đúng chu kỳ, vỏ bóng đẹp, chắc thịt.
– Phòng các bệnh mềm vỏ, tôm lột xác không được.
– Đặc biệt giúp tôm cứng vỏ nhanh sau 2 giờ.

  • Phân loại:
    Khoáng chất ,
  • Trạng thái: instock
  • Tăng kiềm: 10kg/ 1000-2000m3 nước.
  • Bổ sung khoáng chất và giúp tôm lột vỏ đúng chu kỳ: 0,5-1kg/1000 m3 đến khi thu hoạch.
  • Tôm bị mềm vỏ hoặc lột xác không được: 1-2kg/1000 m3 nước.
  • Trước khi thu hoạch 10 giờ: Dùng 3-5kg/1000 m3 thì trọng lượng của tôm sẽ tăng lên từ 7-10%.

Danh mục sản phẩm

Dạng thuốc

Loại bệnh

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

This function has been disabled for Nofa.