IODINE-90 NEW

Giá: Liên hệ

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong ao nuôi tôm, cá.

  • Phân loại:
    Diệt khuẩn và xử lý môi trường ,
  • Trạng thái: instock
  • Sử dụng định kỳ: 1 lít/6.000-8.000 m3 nước, 10-15 ngày sử dụng 1 lần.
  • Khi ao bị nhiễm khuẩn: 1 lít/3.000-5.000 m3 nước, dùng 2 ngày liên tiếp.

Danh mục sản phẩm

Dạng thuốc

Loại bệnh

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

This function has been disabled for Nofa.