BKC-80 NEW

Giá: Liên hệ

Diệt vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật trong nước, ức chế sự phát triển của phiêu sinh vật trong nước ao nuôi.

  • Phân loại:
    Diệt khuẩn và xử lý môi trường ,
  • Trạng thái: instock
  • Sử dụng định kỳ: 1 lít/4.000-5.000 m3 nước, 10 -15 ngày sử dụng 1 lần.
  • Khi ao bị nhiễm khuẩn: 1lít/2.000-3.000 m3 nước, 3 ngày xử lý 1 lần.

Danh mục sản phẩm

Dạng thuốc

Loại bệnh

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

This function has been disabled for Nofa.