ACOLIN

Giá: Liên hệ

– Diệt các loại giun sán ký sinh ở ruột, gây tắc ruột, túi mật, cuống mật, sưng mật, sưng gan.
– Diệt các loại ký sinh sống bám ở da, mang cá như: Rận cá, trùng mỏ neo, sáng lá mang…

  • Phân loại:
    Sản phẩm cho cá ,
  • Trạng thái: instock
  • Trị bệnh: Cho ăn ngày 1 lần liên tục 2 ngày.
  • Cá từ 50-200g: Dùng 1 lít cho 80 tấn cá nuôi.
  • Cá từ 200g trở lên: Dùng 1 lít cho 60 tấn cá nuôi.
  • Phòng bệnh: Định kỳ 30 ngày dùng 1 lít cho 80-100 tấn cá nuôi, sử dụng liên tục trong 2 ngày.
    Lưu ý: Không dùng cho cá dưới 50g và không dùng cho cá có vảy.

Danh mục sản phẩm

Dạng thuốc

Loại bệnh

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

This function has been disabled for Nofa.