Danh mục sản phẩm

Dạng thuốc

Loại bệnh

 • – Phân hủy các chất hữu cơ dư thừa trong ao.
  – Hấp thụ khí độc NH3.
  – Cải thiện chất lượng nước ao nuôi

  BIO AQUA

  Vi sinh cần thiết Giá: Liên hệ
 • – Làm sạch nguồn nước, xử lý nhớt nước và váng bọt.
  – Hiệu quả trong việc xử lý mùi hôi thối do lượng thức ăn dư thừa và xác chết của các động vật khác g

  V8

  Vi sinh cần thiết Giá: Liên hệ
 • – Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá.
  – Tăng cường oxy có trong đất và nước.
  – Ổn định chất lượng nước, cân bằng hệ sinh thái trong ao.

  VS-EM1

  Vi sinh cần thiết Giá: Liên hệ
 • – Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá.
  – Tăng cường oxy có trong đất và nước.
  – Ổn định chất lượng nước, cân bằng hệ sinh thái trong ao.

  VS-EM1

  Vi sinh cần thiết Giá: Liên hệ
 • – Phân huỷ các chất hữu cơ dư thừa ở trong ao.
  – Hấp thụ khí NH3, H2S….
  – Xử lý mùi hôi.
  – Cải thiện chất lượng nước ao n

  YUCA HẠT

  Vi sinh cần thiết Giá: Liên hệ
 • – Phân huỷ các chất hữu cơ dư thừa ở trong ao.
  – Hấp thụ khí NH3, H2S….
  – Xử lý mùi hôi.
  – Cải thiện chất lượng nước ao n

  YUCA HẠT

  Vi sinh cần thiết Giá: Liên hệ
 • – Cấp cứu khi tôm, cá bị nổi đầu.
  – Phân hủy nhanh chóng các khí độc NH3, H2S,…
  – Xử lý mùi hôi và thức ăn dư thừa trong ao.
  R

  YUCA-B

  Vi sinh cần thiết Giá: Liên hệ

This function has been disabled for Nofa.