Danh mục sản phẩm

Dạng thuốc

Loại bệnh

 • – Bổ sung Calci và các khoáng chất thiết yếu hàm lượng cao.
  – Trị bệnh cong thân, đục cơ, mềm vỏ.
  – Kích thích lột vỏ, cứng vỏ nhanh.

  CALCIPHOS

  Khoáng chất 195,000 vnd
 • – Giúp tăng kiềm nhanh.
  – Cung cấp khoáng chất đậm đặc cho tôm.
  – Giúp tôm lột xác đồng loạt, lột đúng chu kỳ, vỏ bóng đẹp, chắc thịt.
  – Phòng

  NO MIX

  Khoáng chất 210,000 vnd
 • – Giúp tăng kiềm nhanh.
  – Cung cấp khoáng chất đậm đặc cho tôm.
  – Giúp tôm lột xác đồng loạt, lột đúng chu kỳ, vỏ bóng đẹp, chắc thịt.
  – Phòng

  NO MIX

  Khoáng chất 395,000 vnd
 • – Cung cấp khoáng chất đậm đặc cho tôm.
  – Giúp tôm lột xác đồng loạt, lột đúng chu kỳ, vỏ bóng đẹp, chắc thịt.
  – Phòng các bệnh mềm vỏ, tôm lột xác

  SELL MIX

  Khoáng chất 160,000 vnd
 • – Giúp tôm cứng vỏ, ngăn ngừa hiện tượng tôm mỏng và mềm vỏ sau khi lột xác.
  – Ổn định pH, tăng độ kiềm trong ao nuôi.
  – Tạo nguồn thức ăn tự nhiên ch

  SELL MIX 100

  Khoáng chất 320,000 vnd

This function has been disabled for Nofa.