🚩QUY TRÌNH KỸ THUẬT GÂY MÀU NƯỚC VÀ THẢ TÔM

Ngày thứ 1:
Cấp nước đầy ao, nuôi ương,qua túi lọc(200-300micron) có độ mặn từ 5-30ppm.
Điều chỉnh độ mặn phù hợp với khu nuôi

Ngày thứ 2: Sụt khí mạnh sau khi cấp đầy ao ương, ao nuôi.

Ngày thứ 3:
Sụt khí, chạy quạt.
Kiểm tra ấu trùng cá, tép (nếu có xử lý saponin 10-20kg/1000m3).

Ngày thứ 5: Sát khuẩn nước bằng clorine 10-20ppm.

Ngày thứ 6,7,8: Chạy quat, sụt khí mạnh (Tùy theo gốc thuốc sát khuẩn mà xử lý tiếp).

Ngày thứ 9: Dùng POND CLEAR  (1kg/1000m³) xử lý kim loại nặng, loại bỏ chất độc hại.

Ngày thứ 10: Dùng 3 kg SELL MIX/1000m³ nước). Tạt xuống lúc trời nắng.

Ngày thứ 11: Dùng(1lít YUCA-B/3000-5000m³). Tạt xuống lúc chiều mát.

Ngày thứ 12: Dùng men vi sinh có hàm lượng Bacillus cao BIO AQUA tạt xuống lúc trời nắng (250g/2000-3000m³) sục khí mạnh.

Ngày thứ 13:
TIẾN HÀNH GÂY MÀU NƯỚC 1KG MINER/1000m3 NƯỚC

Ngày thứ 15:
THẢ GIỐNG

Trả lời

This function has been disabled for Nofa.